Podmienky

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľom webových stránok mojaprilezitost.sk je spoločnosť Katarína Országhová. Aby sme vám mohli poskytnúť akékoľvek koučovacie, vzdelávacie a konzultačné služby, jednorazovo alebo opakovane, potrebujeme o vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. a nariadenia EÚ o GDPR.
Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Katarína Országhová, so sídlom Malokrasňasnká 2, 831 54 Bratislava, IČO: 54585236, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresný úrad Bratislava (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:
• meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti
• poštová/ fakturačná adresa, ak objednávate konzultačné a vzdelávacie služby
• e-mail, ak objednávate konzultačné a vzdelávacie služby elektronicky
• telefónne číslo, ak objednávate konzultačné a vzdelávacie služby telefonicky
• IP adresa, ktorá sa automaticky zaznamenáva v prehliadači Google
• Cookies, aby sa Vám zobrazovala relevantná reklama
Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad elektronickou poštou na k.orszaghova@gmail.com alebo písomne na adresu Katarína Országhová, Malokrasňanská 2, 831 54 Bratislava.
• Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
• Poskytovateľ webhostingu Websupport s. r. o.
• Operačné systémy MacOS, iOS
• Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
• vziať súhlas kedykoľvek späť,
• vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
• vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
• vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom informovaná písomne, do 30 dní od ich prijatia.